gallery/ahj redigerad

Välkommen till A.Hj skorstensfejeri!

Vi jobbar för din säkerhet.

Viktig information från

Brandskyddskföreningen och Räddningstjänsten, klicka på bilden!

gallery/elda-rätt-logga

Vi är medlemmar i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, klicka på bilden!

gallery/ssr-medlem-utan-text

Enligt arbetsmiljölagen skall alla arbetare ha en säker arbetsplats.

DITT HEM ÄR SOTARENS ARBETSPLATS!

gallery/clouds-smoke-png-22
gallery/image (2)