Välkommen till A.Hj skorstensfejeri AB 

Vårt mål är att vara en pålitlig och kunnig leverantör av sotning/rengöring, brandskyddskontroller, besiktningar av eldstäder/rökkanaler/im-kanaler och ventilationsanläggningar.

Vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroller för såväl privatpersoner som företag i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommun. 

Vi uppdaterar vårt register.

Vi behöver din hjälp!

Sotning och ventilation handlar ytterst om miljön i ditt hem – din säkerhet, komfort och hälsa.

Vi följer gällande lagstiftning för att tillgodose din trygghet.

Vi är medlemmar i 

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR).