Namn  
Bostadsadress, postnummer & ort  
Sotningsadress, postnummer & ort  
Mobilnummer för SMS-påminnelse   
Registernummer (detta hittar du på din avisering)  
Personnummer (12 siffror) vid användning av KIVRA  
Mailadress  
Avisering/Protokoll/Faktura via KIVRA?  
Avisering/Protokoll/Faktura via mejl?  
  

Anmäl snarast till sotningskontoret vid flytt, ägarbyte, byte av bränsle eller motsvarande åtgärd som påverkar sotningsfristen, detta gäller även om ni slutar elda och innan återupptagning av eldning.

Vi vill naturligtvis ha en god relation med våra kunder, och en bra början är att vi har korrekta uppgifter i vårat register!

Nytt för 2021!

Vi kommer ansluta oss till KIVRA.

De kunder som vill använda denna tjänst kommer få avisering/protokoll/fakturor via KIVRA-APPEN. För att nyttja denna tjänst behöver vi ditt personnummer. 

Ändra dina uppgifter