Ändra dina uppgifter

Vi vill naturligtvis ha en god relation med våra kunder, och en bra början är att vi har korrekta uppgifter i vårat register!

Anmäl snarast till sotningskontoret vid flytt, ägarbyte, byte av bränsle eller motsvarande åtgärd som påverkar sotningsfristen, detta gäller även om ni slutar elda och innan återupptagning av eldning.

Nytt för 2021!

Vi har anslutigt oss till KIVRA.

De kunder som använder denna tjänst kommer få avisering/protokoll/fakturor via KIVRA-APPEN.

Namn  
Bostadsadress, postnummer & ort  
Sotningsadress, postnummer & ort  
Mobilnummer för SMS-påminnelse   
Registernummer (detta hittar du på din avisering)  
Personnummer (12 siffror)   
Mailadress  
Använder du KIVRA?  
Avisering/Protokoll/Faktura via mejl?