Arbetsordningen

I dessa dokument kan du läsa om bland annat kommunens ansvar och verksamhetens ändamål, vad som gäller för oss som entreprenör och vad som gäller för dig som fasighetsägare.

 

Denna arbetsordning är ett komplement till avtalet mellan kommun och entreprenör.
Arbetsordningen beskriver kommunens, entreprenörens och fastighetsägarens åligganden.