Inför besöket

Ditt hem är sotarens arbetsplats!

Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna utföra sitt jobb. För att vi ska kunna hålla nere kostnaderna behöver vi få tillträde på den aviserade dagen och tid. Vid aviserad tid till en fastighet som ej kan sotas den planerade dag och tid, uttas en extra inställelseavgift enligt sotningstaxan.

Att tänka på inför en bokad besiktning:

 • Markstege uppställd.
 • Fastmonterat glidskydd för markstege på plats.
 • Godkända takskyddsanordningar färdigmonterade.
 • Typgodkännandebevis tillgängligt.
 • Monteringsanvisningar för eldstaden/rökkanalen tillgängliga, om inte skall BBR (boverkets byggregler följas).

När du får meddelande om att sotning eller brandskyddskontroll kommer att utföras är det bra om du hjälper till med följande saker innan sotare kommen:

 • Vi behöver åtkomst till ditt tak, ställ därför fram stegen. Fastighetsägaren ansvarar för att uppstigning och förflyttning på taket kan ske på ett säkert sätt (bl.a. stegar rena från snö och is). Kontrollera därför att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten bredvid takstegen, så att markstegen inte kan glida i sidled.

             Vintertid är det bra om det är skottat fram till markstegen. Läs mer om taksäkerhet här!

 

 • Vi behöver tillträde till er fastighet samt de utrymmen som har anknytning till objektet som ska sotas. Vid brandskyddskontroll kontrolleras hela rökkanalen, både ut- och invändigt. Det innebär att även ev. vind måste vara tillgänglig vid kontrollen liksom alla övriga utrymmen som skorstenen passerar.

 

 • Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas. Ta bort ömtåliga saker kring eldstaden. Flytta undan mattor, möbler och täck över ömtåliga ytor och golv fram till eldstaden och i dess närhet. Då vi av säkerhetsskäl ej får ta av oss skorna när vi går in i er fastighet kan det vid dåligt väder lätt bli några blöta skoavtryck eller rullspår från stoftsugen. Vi  ber er att vara extra noga med mattor, golv och ytor som ni är extra rädda om. Att sota medför alltid en viss risk för att sot tränger fram ur otätheter eller dammar ut då man öppnar luckor för att ta ut sotet. Därför är det viktigt att ni i förväg skyddar möbler och inredning, särskilt om de är placerade nära eldstaden.

 

 • Se så att rensluckor inte är blockerade och att utrymme med sådan lucka är tillgängligt vid sotning

 

 • Alla former av eldstäder som bland annat braskaminer, kakelugnar, vedspisar m.m. samt ved- och pelletseldade värmepannor ska vara nedsläckta och avsvalnade inför att sotning eller brandskyddskontrollen ska ske.

 

 • Töm din eldstad på aska innan vårt besök. Vi tar aldrig med oss askan och det är av den enkla anledningen att glöden kan ”leva” kvar i askan i flera dagar. Vi riskerar inte att det ska utvecklas någon brand och därför lämnas askan kvar.

 

 • Om stoftsugare eller annat el-verktyg behöver användas vid sotning behövs ett skyddsjordat eluttag finnas tillgängligt vid eldstaden eller i dess närhet. Sotaren tar alltid med sig sotet i de fastigheter där vi har möjlighet att använda sotsug, men askan lämnas alltid kvar.

 

 • Ta fram ett obrännbart kärl med lock att lägga sotet i om det är mycket sot som inte får plats i sotsugen. (OBS! ett plastkärl får ej användas)

Anmäl snarast ändrat bränsleslag eller motsvarande åtgärd som påverkar sotningsfristen. Detta gäller även om man slutar elda eller innan man återupptar eldningen igen.

Vid ev. flyttning eller ägarbyte av fastighet, meddela detta till sotningskontoret snarast