gallery/ahj loggo kopia

Hur ofta bör det sotas och vem håller reda på det?

Det är din lokala sotare som vet när det är dags för sotning & hur ofta sotning & brandskyddskontroll ska ske.

Intervallen beror på vad det är för eldstad du har & den mängden bränsle du eldar. Inte om du har bergvärme, el eller luftvärmepump som huvudsaklig värmekälla.

En god tumregel är

under 1 m³ utslaget på hela eldningssäsongen kan ge 6-årsfrist på brandskyddskontrollen

över 1 m³ utslaget på hela eldningssäsongen ger alltid 3-årsfrist på brandskyddskontrollen

under 1 m³ utslaget på hela eldningssäsongen kan ge 3-årsfrist på sotningen

över 1 m³ utslaget på hela eldningssäsongen ger alltid minst 1-årsfrist på sotningen

 

Sotning utförs enligt en intervall som kommunen har fastställt, och brandskyddskontroll enligt en intervall som fastställts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Vad kostar det?

De pris som gäller för dig boende i Lysekils kommun är den kommunala taxan framtagen av kommunen. 

gallery/qn1eqle2rwf

Vilka regler gäller för mig som fastighetsägare?

På vår arbetsordning kan du läsa om vad du har för skyldigheter och och även våra skyldigheter som sotare. Du kan läsa bland annat om vad du ska förbereda inför vårat besök.

gallery/sotarredskap