Vår personal

                      Vår personal jobbar för din säkerhet!

Steiner 

Skorstensfejarmästare

Michael

Skorstensfejartekniker 

Nils

Skorstensfejartekniker 

Joakim 

Skorstensfejartekniker 

Bengt-Anders

Skorstensfejare

Tomas

Skorstensfejare

Peter

Skorstensfejare

Anita

Administration/Ekonomi

Anneli

Telefon/Bokningsansvarig 

Jessica

IT/Administration