Vår personal jobbar för din säkerhet!

Michael

Steiner 

Tomas

Peter

Anneli

Skorstensfejare

Skorstensfejartekniker 

Joakim 

Bengt-Anders

Nils

Skorstensfejartekniker 

Skorstensfejartekniker 

Skorstensfejare

Skorstensfejare

Skorstensfejarmästare

Administration/Ekonomi

Telefon/Bokningsansvarig 

Anita

Jessica

IT/Administration 

Vår personal