Våra tjänster

Vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroller för såväl privatpersoner som företag i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommun.
Vi utför även andra tjänster så som kajborensning, urfräsning av tjära, ventilationsarbeten & besiktningar. 

Urfräsning av tjära
Beskrivning

Eldstäder och skorstenar ska sotas kontinuerligt för att förhindra skorstensbrand.

En skorstensbrand är en av den vanligaste orsaken till band i villor och småhus. Skorstensbränder har ett mycket häftigt förlopp som kan komma upp i över 1000ºC.

Branden uppstår av tjära som bildas inuti skorstenen som fattar eld.

 

Tjärbildning beror oftast på:

  • eldning med för dålig lufttillförsel
  • eldning med fuktig ved
  • att sotning inte utförts regelbundet inom frist

 

Hur undviker man tjärbildning?

  • Använd bara torr ved
  • Se till att få en kort och effektiv upptändningsfas genom att använda finkluven tändved och näver.
  • Pyrelda inte! Förbränning kräver massor med syre, håll spjällen öppna och låt brasan brinna ut innan du lägger in nytt bränsle.
  • Elda inte olämpliga bränslen – Plast och förpackningar som TetraPak är tjärbildande. Målat och impregnerat virke ska inte heller förbrännas i eldstäder. Även ur miljösynpunkt ska dessa saker inte eldas i en eldstad.

 

Har du tjära som glaserar skorstenen invändigt (blanksot) bör du se till att få den borttagen. Blanksot i skorstenar tas inte bort med vanliga sotningsredskap utan måste mekaniskt slås bort med roterande kätting.

 

Du som privatperson kan utnyttja ROT-avdraget. Uppge personnummer och fastighetsbeteckning vid beställning!

(OBS, gäller endast arbetskostnaden, ej materiel)

Boka din urfräsning med oss!

Ni når oss på:

Telefon: 0523-32160

Epost: info@skorstensfejaren.com