Våra tjänster

Vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroller för såväl privatpersoner som företag i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommun.
Vi utför även andra tjänster så som kajborensning, urfräsning av tjära, ventilationsarbeten & besiktningar. 

Brandskyddskontroll i Sotenäs
Beskrivning

Brandskyddskontrollen utförs för att öka säkerheten & minska brandrisken genom att upptäcka fel & brister i ett tidigt skede & på så sätt förhindra & förebygga exempelvis olyckor i form av bränder.

 

Vid brandskyddskontrollen gör man en okulär besiktning av hela värmeanläggningen, tak & takskyddsanordningar. 

Kontrollen görs på hela skorstenens längs både utvändigt och invändigt.

Invändig kontroll av skorstenen görs med hjälp av kamera via taket & utvändig kontroll av skorstenen kräver att vi har tillgång till alla utrymmen där skorstenen passerar.

Om det upptäcks felaktigheter/förändringar som inte kan fastställas genom den okulära besiktningen kan det göras en utökad kontroll som kan innebära bland annat läckagemätning, provtryckning eller temperaturmätning för att fastställa bristerna.

 

Efter att brandskyddskontrollen är genomförd, påtalas de fel och brister samt de åtgärder som man måste vidta i ett protokoll för att eldstaden ska vara säker i brandsynpunkt.

Brandskyddskontroller ska ske med jämna intervaller. Hur ofta beror på hur mycket du eldar i din eldstad.


Hur ofta brandskyddskontrollen ska utföras kan du se HÄR.

 

Kostnaden för sotning & brandskyddskontroll är fastställd i den kommunala taxan.

Taxan är beslutad av fullmäktige i varje kommun och justeras årligen enligt det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 

Priset hittar ni HÄR

 

Om ni inte kan ordna så att sotaren kan komma in i huset vid den tid ni har blivit tilldelad, är det viktigt att ni meddelar oss så fort ni har fått budlappen så att vi kan planera vårt arbete.

Ni når oss på:

Telefon: 0523-32160

Epost: info@skorstensfejaren.com