Våra tjänster

Vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroller för såväl privatpersoner som företag i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommun.
Vi utför även andra tjänster så som kajborensning, urfräsning av tjära, ventilationsarbeten & besiktningar. 

Installationsbesiktning
Beskrivning

Har du tankar på att installera nytt eller göra en större förändring på din eldstad, skorsten eller annan värmekälla i din fastighet? Då måste du göra en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun & innan den tas i bruk måste den besiktigas av en skorstensfejartekniker.

 

Detta kan vi hjälpa dig med!

Vid en installationsbesiktning fastställer vi att installationen är utförd på ett brandsäkert sätt.

Skorstensfejarteknikern kontrollerar att installationsanvisningarna har följts & att det inte finns några otätheter i skorstenen. För att skorstensfejarteknikern skall kunna utföra besiktningen skall beställaren kunna tillhandahålla typgodkännandebevis och monteringsanvisningar.

 

Boka din besiktning med oss!

Ni når oss på:

Telefon: 0523-32160

Epost: info@skorstensfejaren.com