Våra tjänster

Vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroller för såväl privatpersoner som företag i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommun.
Vi utför även andra tjänster så som kajborensning, urfräsning av tjära, ventilationsarbeten & besiktningar. 

Imkanal storkök
Beskrivning

Kommunen ansvarar för att behörig skorstensfejare utför sotning/rensning eller brandskyddskontroll enligt en fastställd intervall.

Den som utför arbetet har därmed laglig rätt till tillträde samt att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

 

Varför behöver imkanalen rengöras?

Fettet i imkanalen är väldigt brandfarligt, skulle detta fett ta eld skapas mycket höga temperaturer i imkanalen vilket kan leda till allvarliga bränder.

Av denna anledning ska alla storkök samt restauranger enligt lag låta sin imkanal rengöras med en jämn intervall.

 

Hur ofta ska kontroll och rensning utföras?

Den lagreglerade intervallen för brandskyddskontroll är vartannat år och sotning/rengöring sker 1-3 gånger per år beroende på verksamhet.

Fristerna, eller intervallerna, bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB.

MSBFS 2014:6 

 

Planerar du ändring av verksamheten? Är du ny som restaurangägare?

Planerar du att ta över en befintlig restaurang eller har du redan tagit över en rörelse, då behöver du meddela oss ägarförändringen.

Du kan då även få veta mer om vilka regler som gäller eller om din anläggning är anpassad och godkänd efter den föregående innehavarens verksamhet i lokalen.

 

 

Ni når oss på:

Telefon: 0523-32160

Epost: info@skorstensfejaren.com