Våra tjänster

Vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroller för såväl privatpersoner som företag i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommun.
Vi utför även andra tjänster så som kajborensning, urfräsning av tjära, ventilationsarbeten & besiktningar. 

Kajborensning
Beskrivning

Kajor har en förkärlek för tegelskorstenar. Under våren bygger de bon i skorstenens kanaler.

 

De släpper ner pinnar i kanalerna och där pinnarna fastan bygger de sedan sina bon. Därför kan kajornas bon hamna flera meter ner i skorstenen.

Kajorna släpar med sig mängder med olika material såsom pinnar, jord, mossa, papper och annat skräp. Ett färdigt bo kan bli en halvmeter på höjden och är därför inte är helt lätt att få bort och kräver ofta specialverktyg.

 

Kajbon förhindrar funktionen på ventilation och eldstäder. Har du inte redan skyddat skorstenskanalerna är det bra att vidta förebyggande åtgärder, då rensningen av redan byggda bon är betydligt mer tidskrävande.

Vi hjälper er gärna med att sätta kajnät för skorstenen som förhindrar kajorna från att bygga bo.

 

Har kajorna redan flyttat in så hjälper vi er självklart med kajborensningen, men först efter det att ungarna lämnat boet. Kajorna lägger ägg runt april – maj och ungarna är då flygfärdiga runt 1,5 månader senare.

 

Glöm inte att ni även kan utnyttja ert ROT-avdrag när ni anlitar oss!

Uppge personnummer och fastighetsbeteckning vid beställning!

(OBS, gäller endast arbetskostnaden, ej materiel)

Boka din kajborensning med oss!

Ni når oss på:

Telefon: 0523-32160

Epost: info@skorstensfejaren.com