Våra tjänster

Vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroller för såväl privatpersoner som företag i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommun.
Vi utför även andra tjänster så som kajborensning, urfräsning av tjära, ventilationsarbeten & besiktningar. 

Sprängbesiktning
Beskrivning

Ibland händer det att eldstäder och skorstenar tar skada i samband med sprängning och andra markarbeten i närheten. Därför är det ett klokt val av den som utför sprängning eller tunga markarbeten att beställa en besiktning av kringliggande fastigheter, både före och efter att arbetet är utfört. På detta sätt undviker man att behöva betala för gamla skador som redan fanns på skorstenar och eldstäder innan arbetet påbörjades.

 

Hur denna typ av besiktning skall gå till finns noga reglerad i svensk standard SS 460 48 60.

 

Boka din besiktning med oss!

Ni når oss på:

Telefon: 0523-32160

Epost: info@skorstensfejaren.com