Våra tjänster

Vi utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroller för såväl privatpersoner som företag i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommun.
Vi utför även andra tjänster så som kajborensning, urfräsning av tjära, ventilationsarbeten & besiktningar. 

Sotning i Lysekil
Beskrivning

Skorstensbrand är en av de vanligaste orsakerna till brand i villor och småhus.

Skorstensbränder har ett mycket häftigt förlopp kan komma upp i temperaturer på över 1000ºC.

Branden uppstår på grund av tjära inuti skorstenen som fattar eld.

Med sotning av eldstäder/rökkanaler minskar du risken för brand & ökar effektiviteten, vilket gör att du förbrukar mindre bränsle. Samtidigt minskar också utsläpp av miljöfarliga ämnen genom en regelbunden sotning.

 

Hur ofta man behöver sotning beror på vad du har för eldstad, vilket bränsle som används, hur ofta man eldar & hur mycket bränsle man använder.

 

Hur ofta du behöver sotning kan du se HÄR.

 

Det är Kommunen som ansvarar för att sotningen äger rum enligt lagen om skydd mot olyckor

Det är här vi kommer in i bilden.

Vi har fått förtroendet av Lysekils kommun att utföra sotning och brandskyddskontroll.

Kostnaden för sotning & brandskyddskontroll är fastställd i den kommunala taxan.

Taxan är beslutad av fullmäktige i kommunen och justeras årligen enligt det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

 

Priset hittar ni HÄR.

 

Om ni inte kan ordna så att sotaren kan komma in i huset vid den tid ni har blivit tilldelad, är det viktigt att ni meddelar oss så fort ni har fått budlappen så att vi kan planera vårt arbete.

Ni når oss på:

Telefon: 0523-32160

Epost: info@skorstensfejaren.com